Det er aktuelt om du er helsefagelev, sykepleierstudent, legesekretærelev, medisinstudent m.m. Dette dreier seg om helgestillinger i sykehjem, bemannede boliger, hjemmesykepleien og tjenesten for utviklingshemmede. Hemnes kommune har pr tiden et tilbud om et mindre stipend til studenter som binder seg til en rekrutteringsstilling i studietiden. Ta kontakt for mer informasjon.

Kari Brendås Lillebjerka, tlf 95 18 21 61 (kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no)