Reklamefilmkonkurranse for 9. og 10.klasser!

Reklamefilm konkurranse for niende og tiende klasser 2012/2013

Frivilligsentralene på Helgeland har i samarbeid med skoler og hovedsponsor Alcoa Mosjøen Ranablad og HA invitert 9 og 10 klasser på Helgeland til en reklamefilm konkurranse, skoleåret 2012/2013.

Målet med reklamefilmen er å få frem det frivillige engasjementet som utvises på Helgeland. Reklamefilmene skal på best mulig måte vise bredden i den frivillige innsatsen i samfunnet. Filmen skal ikke profilere og favorisere et spesielt sted på Helgeland, men være mest mulig geografisk anonym.

Vi tenker at på denne måten blir det lettere å kåre vinnere som også kan brukes i etterkant uavhengig av beliggenhet. I tillegg har det betydning for samhandling på Helgeland i forhold til å se på Helgeland som en felles region.

Vi håper at skolene og sponsorer ser på dette tiltaket som en gunstig måte til å skape større bevissthet i forhold til engasjement blant ungdom. Vi håper også prosjektet kan synliggjøre hvilken enorm samfunnsnyttig verdi frivillig sektor er for lokalmiljøene på Helgeland.

Et aktivt, vitalt og engasjert lokalsamfunn er kjempeviktig for et trygt og godt nærmiljø for både eldre, voksne og barn. Et lokalmiljø der alle føler eierskap og forankring til det som skjer i skoletid og fritid har stor betydning i forhold til lysten og interessen til å delta i fellesskapet.

Det nye læringsbegrepet erkjenner at læring skjer over alt, så vel i fritid som i skoletid. Nærmiljøet skal også tas i bruk som en viktig læringsarena. Det har en faglig effekt, og ikke minst en sosial og fysisk effekt. Et trygt nærmiljø med en skole som plasserer seg i forhold til elevenes liv og kulturer også utenfor skolen er positivt for den sosiokulturelle utviklingen. Den sosiale kapitalen som bygges gjennom engasjement og samhandling med andre, blir bare større etter hvert som den brukes. Vi mener at frivilligheten representerer en viktig del i fellesskapet som vi ikke kan unnvære. Forskning og rapporter viser også klar sammenheng mellom aktiv deltakelse i samfunnet og god psykisk og fysisk helse. Slik er deltakelse, aktivitet, trygghet og mestring resepten på ei god psykisk helse og høy trivselsgrad.

Derfor blir det stadig viktigere i vårt ”vellykkede” samfunn å videreføre dugnadsånden og fellesskapsfølelsen til kommende generasjoner.

For å sikre deltakelse og engasjement blant skolene og 9 klassene, utlyses denne konkurranse med pengepremier. eks

·         1.premie kr 20000 + 3 dagers Media/Filmkurs og statuett. (kursholderne kommer til skolen)

·         2 - 4.premie 5000,-

NB ! Resultatene av konkurransen vil bli presentert under "Gallerias Filmeria" i Mosjøen i juni 2013.

I tillegg håper vi noen av resultatene kan vises på TV2 i forbindelse med reklamefrie dager, til jul og påske!

FRIST FOR INNLEVERING ER 3 APRIL 2013

 

Reklamefilm