Ved hjelp av tilskuddsmidler fra fylkesmannen og forankring hos Rådmannen, ble det i 2015 startet et prosjekt for opprettelse av et rehabiliteringsteam i Hemnes kommune.
Rehabilitering er et viktig satsningsområde i forbindelse med samhandlingsreformen, med dens satsning på forebyggende arbeid og tidig behandling.
Teamet skal være en ressursgruppe med kompetanse i rehabilitering i Hemnes kommune. De skal jobbe for at kommunen sine innbyggere skal oppleve gode og helhetlige pasientforløp ved rehabilitering. Driften av teamet skal gjøres innenfor de ressurser som er tilgjengelig i dag. Nå er prosjektet sluttført og rehabiliteringsteamet starter sitt arbeid i juni 2016. Se vedlagt informasjonsfolder.

Rehabiliteringsteamet.jpg

Bilde av rehabiliteringsteamet: fra venstre Karin Flostrand, saksbehandler tildelingskontoret, Marit Lenningsvik, ergoterapeut, Marlen Eriksen Wie, sykepleier, Åse Blakstad, hjelpepleier og Tone Bente Båtstrand Husnes, fysioterapeut. Line Trongmo, fysioterapeut, er også med i teamet, men var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Mvh
 
Ragnhild Fineide
sektorleder og prosjektleder