Hemnes kommune har startet arbeid med detaljregulering for å plassere nytt renseanlegg for spillvann på Hemnesberget, vist som P1, P2 og P3 på vedlagt kart.

Planområdene for de enkelte alternativ er vist i vedlegg. Lokaliteten P3 vil medføre regulering av Sjøgata og Fergebakken med tilpasning til situasjonen når fergetrafikken opphører.

Dette inkluderer bussholdeplass. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 6. mai.

Saksbehandler er
Trond Ø. Møllersen,
tlf. 7519 7133.