Teknisk- og miljøutvalget vedtok på møtet 29. mai privat utkast til reguleringsplan for Lapphellvegen 13 på Hemnesberget. Planen gir anledning til å innrede Gammelfabrikken til boliger og til å bygge en bolig på den ledige tomta mot øst. 

Tillatt byggehøyde blir som i eksisterende plan. Det kan legges fylling i sjøen og det kan anlegges småbåthavn. Planen er rettskraftig, men kan påklages etter forvaltningslovens Kapittel VI. Klagen skal angi hva som ønskes endret i vedtatt plan og skal være framsatt innen tre uker fra kunngjøring.

Opplysninger om klage gis av saksbehandler Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133.