Redusert ramme, grøntanlegg 2013


Plenklipping.jpg

Stort innsparingsbehov under kommunestyrets budsjettbehandling for 2013 medførte en halvering av budsjettet for kommunale grøntanlegg i Hemnes. Budsjettreduksjonen medfører en streng prioritering av arbeidsoppgavene, som blant annet omfatter gressklipping av ca 45 000 m2 kirkegårder og ca 55 000 møvrige arealer (parkanlegg og grøntarealer tilknyttet bygg og veier). Skjøtsel av kirkegårdsarealer er lovpålagte oppgaver, og skal i utgangspunktet ikke bli berørt av budsjettkuttet.

Områder som blir berørt:

  • Det blir ikke hyret inn ekstrahjelp.
  • Det blir ikke satt ut blomsterkasser.
  • Planting og skjøtsel av blomsterbed, stauder og lignende blir ikke utført.
  • Klipping av parker blir redusert.
  • Klipping av småplasser og arealer tilknyttet vei vil kun bli tatt ved anledning.
  • Klipping av plener tilknyttet kommunale bygg bli kun tatt ved anledning.
  • Det må påregnes at søppeldunker ved parkbenker og rasteplasser som normalt tømmes av kommunen ikke blir satt ut. Brukere av disse anleggene oppfordres til å holde plassene ryddig og ta rede på eget søppel.

Hemnes kommune beklager situasjonen, og ber om at kommunens innbyggere viser forståelse for disse grepene. Kommunen ønsker å håndtere konsekvensene av kuttet på best mulig måte, og ønsker gjerne å samarbeide med lokale lag og foreninger eller privatpersoner for alternative løsninger.