Slik smittesituasjonen er i Rana og Hemnes, så stenges klinikken for testing 13., 17. og 24. mai. 

4. mai holdes klinikken åpen for testing.

NB! Endring i smittesituasjon vil kunne endre åpningstidene