Skolestruktur.png

Ulike henvendelser, oppslag på nettsteder og flere spørsmål viser at det er uklart hva som er foreslått i budsjett –og økonomiplanprosessen vedrørende skolestruktur. 

En kort oppsummering:

Rådmannens forslag i «Bærekraftig Utvikling» som ble lagt frem i juni i år:

  • Ny skolestruktur: 3 grunnskoler : 1-10 Hemnesberget. 1-10 Korgen. 1-7 Bleikvassli.


I september ba formannskapet rådmannen utrede et alternativ med 1 ungdomsskole

  • Sted: Korgen sentralskole og en 1-4 skole for Finneidfjord og Bjerka. Dette alternativet er utredet, men ble ikke fremmet av formannskapet.


FSK .1. 23 oktober. Formannskapets første forslag, som nå ligger ute til høring, inneholdt kun ett forslag som berører struktur.

  • Det er: 5-7 ved Finneidfjord skole flyttes til Hemnesberget.Videre behandling av budsjett- og økonomiplan:

  • Behandles på nytt i Formannskapet 19 november.
  • Sendes ut til alminnelig ettersyn.
  • Behandles av Kommunestyret 12 desember.


Med hilsen
Amund Eriksen
Rådmann