Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 i dag.

Presentasjon og dokumenter finner du her:

Forside_budsjett.jpg  Forside_kostra.jpg  Forside_tiltak.jpg

Presentasjon:

PowerpointThumb.JPG

Andre vedlegg:

Planstatus for budsjettdokument