Dette er prosjekter både innenfor regjeringens tiltakspakke og øvrige prosjekter som utføres i 2009. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Robert Finbak på tlf 751 97000.