kommunevåpen-mono-sideskiller.png

Prosjektleder ansatt i Okstindan natur- og kulturpark!

Hege Dalen fra Hattfjelldal er ansatt som prosjektleder for Okstindan kultur- og naturpark.  Stillingen er en 50 % stilling, som vil gå over to år. Dalen vil tiltre stillingen 1. januar 2015.

Dalen er utdannet bedriftsøkonom fra BI, hun har studert markedsføring og studerer nå «Kunst- og kulturformidling» ved Universitetet i Tromsø. Hun har en variert yrkesbakgrunn, hun har blant annet arbeidet med salg og markedsføring innenfor Narvesenkonsernet, hun har etablert og drevet «Villkvinneseminaret» i snart 10 år, og hun har hatt prosjektansvaret for å utvikle «Krutfjellvegen» til kultur- og turistveg.

Hemnes kommune ønsker Dalen velkommen!

Kontaktinformasjon:
Rolf Fjellstad
Tlf: 75 19 71 10
Tlf: 
97 09 93 38
kommunevåpen-mono-sideskiller.png