Randi Erlandsen er ansatt som prosessleder for omstilling i Hemnes kommune (toårig prosjektstilling).  

Erlandsen var sist ansatt som leder for tannhelsetjenesten på Helgeland. Hun har lang erfaring fra ledelse og omstilling, blant annet som kommunikasjonssjef, og før det sjefsykepleier/ ass. direktør, i Helgelandsykehuset.

Rådmann Amund Eriksen er svært fornøyd med at Randi Erlandsen har takket ja til denne stillingen. 

Bistand til og økt fokus på nødvendig omstilling av den kommunale organisasjonen er meget viktig.  Hemnes kommune står overfor store faglige og økonomiske utfordringer i årene som kommer. Jeg er derfor glad for at en prosessleder med relevant erfaring nå er ansatt, og jeg er trygg på Erlandsen vil fylle stillingen på en god måte, avslutter rådmannen.

 

Erlandsen vil tiltre stillingen i løpet av mars måned.

portrett RE.jpg