Pga langvarig kulde har Hemnes kommune stor aktivitet vedrørende tining av frosne vannrør og stiming av stikkrenner, sandfang mm. Pr 09.03.10 er det fortsatt problemer med frosne kommunale vannrør i enkelte områder på alle tettsteder i kommunen. I noen tilfeller har vi også måttet etablere midlertidig vannforsyning på bakken for å få fram vann til beboere.

I denne forbindelse er det ønskelig å klargjøre for en del ansvarsforhold. Hemnes kommune har ansvar for hovedledningene, abonnentene har ansvaret for egen stikkledning fra anboringspunktet. Dette betyr at Hemnes kommune dessverre ikke har mulighet til å stille opp for tining av private stikkledninger. Vi ber derfor om at alle abonnenter kontakter rørlegger for feil/problemer på egen stikkledning.