Korgen omsorgstjeneste har for tiden problemer med å levere tjenesten praktisk bistand (hjemmehjelp). Vi  jobber for å få dette i orden så snart som mulig. Dersom du har spørsmål kan du ringe avdelingsleder Evy Lund på tlf. 97708285. Vi beklager den situasjonen som er oppstått.

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten
Tlf 97899965/75197117