Den varme sommeren i år var til stor glede for mange solhungrige nordlendinger. For noen ble det imidlertid i meste laget, og etter hvert en plage. Blant annet for mange av beboerne på omsorgssentrene i kommunen. Ved Korgen omsorgssenter, avdeling Snytuva, er det mange beboere som liker å benytte seg av den sørvendte balkongen på fine dager. Her ble det etter hvert uutholdelig i sommervarmen, og dette så både ansatte og pårørende.

2014-08-12_13.34.07.jpg

Da tok pårørende, med Gunvor Akselsen i spissen, initiativ. De ville selv sørge for at det ble montert solskjerming for denne balkongen. Gunvor kontaktet Korgen Lions klubb og Korgen sanitetsforening, som begge gav et betydelig pengebeløp til dette formålet.

Beboere på avdelingen ville også bidra, og gikk sammen om å spleise på resterende. Pårørende kontaktet Gruben Blikk, og fikk forslag til løsning og kostnadsoverslag. Ordfører og ledere i administrasjon var med på befaring og fikk presentert planene og gav klarsignal for å sette i gang.

Gruben Blikk avd. Hemnes tok tak i bestillingen umiddelbart. Fikk opp markisen på et øyeblikk, og det uten andre kostnader enn markisens kostnader! De møtte på fritiden og gjorde jobben gratis som et bidrag til dette rause spleiselaget!

 Tusen takk til Korgen Lions klubb, Korgen Sanitetsforening, Gruben Blikk og alle beboere og pårørende på Snytuva !

 

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder Omsorgstjenesten

Tlf 97899965/75197117