_99A8422.jpg
Prisvinnere: Fv. Hemnes Kommune v/Ketil Tverrå (Byggeskikkpris), Hugo Tverrå (Kulturpris) og Terje Ånonli (Ungdomsrådets Ildsjelpris) 

Med underholdning fra Hemnes kulturskole og sammenbundet med en god og humørfylt konferansier Kristine Trones ble det en festaften. 


Følgende vinnere ble kåret i de forskjellige kategoriene:

Byggeskikkprisen 2014
Vinner: Hemnes Kommune og Utescena i Svartebukta 

De nominerte var:

  • Svalengbrygga,Hemnesberget
  • Laftet kamkakhus,Leirskardalen
  • Sentrumsgården, Korgen
  • Utescena i Svartebukta, Korgen

Byggeskikk-komitèen 2014 har bestått av Gunnhild Vassdal (leder), Trond Stien, Turid Presteng Høgseth, Øystein Dyrlie, Viggo Ånonli

Komiteens begrunnelse:
Fire gode kandidater var meldt inn som forslag. Årets byggeskikkpris tildeles en kandidat som er universelt utformet, miljøvennlig byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø.
Bygget har et arkitektonisk særpreg samtidig som det er tatt hensyn til kulturhistoriske forhold. Bygget er et uteanlegg som gjennom sin særegne arkitektur og spesielle lyssetting, er tiltenkt allmenn benyttelse. Bygget er oppført med særlig nøktern ressursbruk gjennomutallige dugnadstimer.
Komiteen har valgt å premiere Hemnes Kommune og Utescena i Svartebukta som vinner av byggeskikkprisen 2014.


Kulturprisen 2014 (30. års jubileum)
Vinner: Hugo Tverrå


Kulturprisutvalget – 2014 har bestått av: Tone Bygdåsmo, Torstein Evensen, Tove Solbakk
 

Kulturprisutvalgets forslag og begrunnelse til vinner av kulturprisen 2014:
Kulturprisen for Hemnes for 2014 gis til en person som i flere tiår har lagt ned et betydelig ubetalt, frivillig arbeid for kommunens kulturliv. Han har ytt stor dugnadsinnsats for bl.a. turistforeninga, dølahelstlaget og har også i mange år hatt sin plass i hornmusikken. Han har utvist et stort engasjement for å bevare en utdøende handtverkstradisjon - lafting. Han la også ned et betydelig arbeid i forbindelse med Klemetspelet bl.a. med bygging av kulisser.
Som leder i Dølahestlaget har han lagt ned et betydelig arbeid for å bevare hesterasen.

 

Hemnes ungdomsråds Ildsjelpris
Vinner: Terje Ånonli
 

Årets mottaker av Hemnes ungdomsråd sin Ildsjelpris har gjennom mange år stått på - ørk og helg for å motivere og få i gang tiltak for barn og unge i kommunen. Han har vært primus motor i flere store prosjekter, Ballbinge, Barnas aktivitetshall, Skileikeanlegg m.m.  I tillegg pådriver og ildsjel for tiltak knyttet til nærmiljøanlegg, strand m.m.
Han er kunnskapsrik og har et stort pågangsmot og engasjement i frivillig arbeid, og har i tillegg til mye praktisk og administrativ jobbing for ulike tiltak, også vært trener for fotballbarn gjennom utallige år.

Er det en som virkelig er en slik pris verdig, er det denne kandidaten.