Arrangementet var et fellesarrangement mellom Frivilligsentralen og Hemnes kommune, og Hemnes Janitsjar sto for serveringen. Konferansier var Oddmar Nogi Sjåvik, og deltakere med kulturelle innslag var Hemnes Janitsjar m/Tina Tuven, Bjørn Varpen og Tor Petter Aanes, damekoret HEKS, Toraderklubben og elever fra Hemnes kulturskole.

Hemnes kommunes Kulturpris 2010

Kulturprisen

Kulturprisen deles ut til Magnar Skreslett av ordfører Kjell-Idar Juvik.

Kulturprisen 2010 ble tildelt Magnar Skreslett med følgende begrunnelse:
Kulturprisen 2010 tildeles Magnar Skreslett, for hans store og altomfattende engasjement i mange år innen musikk - for store og små i Hemnes kommune.
Kandidaten har gjennom mange år gjort frivillig og ulønnet arbeid for musikkmiljøet i Hemnes gjennom sin innsats og deltakelse for å få stiftet og etablert det vi alle kjenner som Hemnes Jazzforum, som hvert år arrangerer den landskjente Hemnes Jazzfestival.

Kandidaten har gjennom mange år gjort frivillig og ulønnet arbeid for at arrangementer skal kunne gjennomføresmed rigging av lyd og lys, som bookingansvarlig og kontaktperson for musikere og Hemnes Jazzforum. Det må også tas med at kandidaten også har stilt opp og bidratt med sin velvillige innsats også i andre kulturarrangement i mange år – som rigger av lyd og lysutstyr- og som lydtekniker.

Byggeskikkprisen 2010

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen mottas av Hallgeir Brun på vegne av Trenor Vinduer AS - utdelt av ordfører Kjell-Idar Juvik

Byggeskikkprisen 2010 ble tildelt Trenor vinduer AS med følgende begrunnelse:

Trenor har med sine utbygginger jobbet målrettet med å skape et godt miljø både ute og inne. Utformingen av bygningsmassen har detaljer skapt for å gi bygget en fasade som er i harmoni med Hemnesbergets sjørettede historie. Kontorfløyen med kantine og velferdsrom er utformet i bryggestil, og rundt bygget ser vi detaljer vi vanligvis ikke forbinder med industribygg. Det er maritim belysning, brostein, skifer, kantstein mot grøntareal og benker. Både uteanlegg og bygninger faller således inn under kriteriene for byggeskikkprisen.

Komitèen har et ønske og håp om at anlegget med sine bygningsutforminger og uteanlegg vil stå som et forbilde for videre utbygginger i strandsonen inn mot sentrum av Hemnesberget.

Hemnes ungdomsråds Ildsjelpris 2010

Utdeling Ildsjelprisen

Ildsjelprisen deles ut av ungdomsrådets leder Helle Ånonli og Silje J. Tustervatn

Hemnes ungdomsråd Ildsjelpris ble tildelt Karin Berg og Hilde Forsmo for sin innsats for ungdom i Hemnes.

Karin og Hilde

Hilde og Karin

Frivilligprisen 2010

Frivilligprisen

Frivilligprisen deles ut til Egil Stien av Øyvind Arntsen og Katrine Fløtnes

Frivilligprisen ble tildelt Egil Stien for sinn frivillige innsats både gjennom frivilligsentralen og på andre områder.

Alle prisvinnere

Alle prisvinnerne: Fra venstre Magnar Skreslett, Hallgeir Brun fra Trenor Vinduer AS, Karin Berg, Egil Stien og Hilde Forsmo.

Kulturskolen

Kulturskolens elever var med sin leder Arvid Martinsen med på underholdningen.

Oddmar

Kveldens konferansier Oddmar Nogi Sjåvik

Oddmar og Tor Petter

Oddmar og Tor Petter framfører en julesang

yvind og Katrine

Øyvind og Katrine fra Frivilligsentralen

Plakett byggeskikkprisen

Plakett for byggeskikkprisen skal symbolisere glass og treverk.. Laget av HASVO - Korgen