HEMNES KOMMUNES KULTURPRIS 2016
HVEM FÅR HEMNES KOMMUNES KULTURPRIS I ÅR?  I RETNINGSLINJENE FOR PRISEN HETER DET BL.A.: "HEMNES KOMMUNES KULTURPRIS TILDELES PERSONER SOM OVER TID HAR GJORT SEG FORTJENT TIL PRISEN VED FRIVILLIG OG ULØNNET INNSATS FOR KOMMUNENS KULTURLIV".
 
NB: Forslag som er innsendt tidligere år gjelder ikke. Innkomne forslag blir vurdert av et kulturprisutvalg på 3 medlemmer. Dette utvalget avgir innstilling til Oppvekst- og kulturutvalget, som vil utpeke årets kulturprisvinner.
Prisen overrekkes på et prisutdelingsarrangement høsten 2016.
Send ditt forslag - med begrunnelse - innen 1. Oktober til:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen.
 
Vedtekter for kulturprisen i Hemnes.
1. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar at Hemnes kommunes kulturpris deles ut hvert annet år - med første utdeling høsten 2008.
2. Kulturprisen deles ut på et eget kultur-/prisutdelingsarrangement.
3. Følgende retningslinjer for Hemnes kommune kulturpris gjelder:
1.Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.
2.Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet. Den skal ledsages av et kunstverk/plakett som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.
3.Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.
4.Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis OKU skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.
5.OKU vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.
6.Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av OKU.
7.Prisen gjøres offentlig kjent første gang på et prisutdelingsarrangement, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.
8.OKU’s avgjørelse om utdeling av prisen skal tas innen 1. november hvert annet år, og prisen skal utdeles innen årets utgang.

Følgende har tidligere mottatt Hemnes kommunes kulturpris:
1981: Olav Sørgård    1982: Erling Fiskum/Roar Bang    1983: Arne Håpnes    1984: Arnulv Ervik
1985: Ingen utdeling    1986: Ø.Skjæran/T.Landfastøyen    1987: Berit Fagerbakk    1988: Oddbjørn Doseth
1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli    1990: Karl Evjen/Ole Tverå    1991: Tore Furuhatt    1992: Jan Gaute Buvik
1993: Anne Marie Brendmo    1994: Hendy Svenning    1995: Snorre Ranheim    1996: Bjørn Fjeldavli
1997: Petter Idar Rønning    1998: Halldor Vassdal    1999: Karen Valla Hermansen    2000: Arthur Knutsen
2001: Bjørnar Hjerpbakk    2002: Elsa Hoel    2003: H. Brygfjeld/T. Roghell    2004: Trond Rydsaa
2005: Arna Ottermo    2006: Eli Thommesen    2007: Eilif Lillemo    2008: Odd Bleikvassli
     2010 Magnar Skreslett    2012: Arvid Martinsen     2014: Hugo Tverrå


BYGGESKIKKPRISEN 2016
Byggeskikkprisen i Hemnes vil i år bli utdelt for 5. gang.
PRISEN SKAL VÆRE EN HEDERSPRIS FOR BEBYGGELSE SAMT UTEANLEGG I KOMMUNEN, SOM GJENNOM SIN UTFORMING OG INNPASSING I STED OG MILJØ KAN BIDRA TIL Å HEVE DEN ALMENE BYGGESKIKK.
Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller uteanlegg realisert i løpet av de siste 5 år.
Nærmere vedtekter for byggeskikkprisen finner du her. Du kan også få disse ved henvendelse til Hemnes kommune, servicekontoret tlf. 75197000.
Prisen overrekkes på et prisutdelingsarrangement høsten 2016
Frist for innsending av forslag på kandidater for i år er 1. Oktober.
HEMNES UNGDOMSRÅDS ILDSJELPRIS 2016
Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILDSJELPRISEN.
Prisen har følgende retningslinjer:
HEMNES UNGDOMSRÅDS ILDSJELPRIS TILDELES PERSONER SOM OVER TID HAR GJORT SEG FORTJENT TIL PRISEN VED FORTRINNSVIS FRIVILLIG OG ULØNNET INNSATS INNEN KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE I HEMNES KOMMUNE. DET KAN ÅPNES FOR TILDELING AV PRISEN TIL PERSONER SOM UTMERKER SEG MED SÆRLIG ENGASJEMENT OG ENTUSIASME I LØNNET ARBEID FOR BARN OG UNGE.
Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.
Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement høsten 2016.
Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes:
Hemnes Ungdomsråd
Sentrumsv. 1. 
8646 Korgen 

Prisutdelinger 2014.jpg