kommunelogo

PRESSEMELDING, KORGEN 10.02.2012

Hemnes kommune ønsker å møte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa så snart som mulig. Dette for å få fremmet kommunens syn på E6-utbyggingen gjennom kommunen, og finansieringen av denne.


Med denne bakgrunn har ordføreren sendt en invitasjon til Kleppa. Kommunen inviterer Kleppa til å besøke Hemnes kommune, alternativt at kommunens representanter kan komme til Oslo.

I tillegg til selve brevet til samferdselsministeren har kommunen også utarbeidet en momentliste, der kommunen utdyper bakgrunnen for kommunestyrets vedtak – og hvorfor kommunen ønsker et slikt møte med ministeren.

- Som ordfører i Hemnes håper jeg på et snarlig og positivt svar fra Kleppa. Jeg ser fram til å få utdypet kommunens vedtak i saken, og få på plass en god dialog med ministeren, sier Petersen-Øverleir.


For mer informasjon - ring ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir på telefon 918 69 522