pressemelding[1].png

De siste ukene har en sak i omsorgstjenesten vært omtalt i riksmedia, på debattsider og i sosiale medier, sier rådmann Amund Eriksen 

En ansatt i Hemnes kommune har vært omtalt med fullt navn, en annen har vært lett gjenkjennelig. En kommunestyrerepresentant har vært «drivkraften» i denne omtalen. I siste møte i kommunestyret ble denne saken, og en annen enkeltsak, fremmet som interpellasjoner av kommunestyrerepresentanten.

Ordfører bestemte at det riktige var at disse ble fremmet som begrunnede spørsmål. Etter kommunestyremøtet har saken fortsatt ved at kommunestyrerepresentanten har innledet en form for «etterforskning» av saken, sier rådmannen.  

Noen politikere har fått referert enhetsleders svar på et av spørsmålene, her har kommunestyrerepresentanten føyd til navn på bruker, navn på ansatt og navn på andre personer som var tilstede.  Kommunestyrerepresentanten har ringt enhetsleder med spørsmål om saken og gjort det kjent at han også vil intervjue en annen person som var en tilfeldig forbipasserende. Rådmannen har ikke fått informasjon om denne saken fra kommunestyrerepresentanten. Saken er heller ikke fremmet for kommunens kontrollutvalg.

Som rådmann har jeg full tillit til omsorgstjenestens orientering om begge enkeltsakene, men anser situasjonen i dag som uholdbar.

Rådmannen oppsummerer:

  •  Det har vært en stor belastning for enkeltpersoner å bli omtalt både på nettsider og sosiale media.
  •  Prosessene som foregår i dag er en så stor belastning for hele tjenesten, at det har vært nødvendig å kople inn bedriftshelsetjenesten. - Viktigst av alt er at påstandene er egnet til å svekke befolkningens tillit til tjenestene. 

For å få en gjennomgang av saken som ivaretar rettsikkerheten til involverte, til faglighet og lovkrav har rådmannen besluttet å sende sakene, som opprinnelig ble tatt opp som interpellasjoner i kommunestyret, over til fylkesmannen som tilsynsmyndighet. Rådmannen vil også sende sakene over til kommunens eget kontrollutvalg.  Rådmannen vil her be både fylkesmannen og kontrollutvalget om at det foretas en gjennomgang/gransking av sakene.

Rådmannen vil sterkt anmode alle om å avvente resultatet av fylkesmannens og kontrollutvalgets gransking/gjennomgang.

Amund Eriksen
rådmann – 414 75 680

kommunevåpen-mono-sideskiller.png
Korgen 19.06.14