Kartskisse Høgbekklia (002).pngHemnes kommune har fått tilskudd til parkeringsområde ved Hølbekklia alpinanlegg

Hemnes kommune har arbeidet målrettet med å forbedre trafikksikkerheten over mange år. I 2018 ga denne systematiske tilnærmingen status som «Trafikksikker kommune», tildelt av Nordland fylkeskommune.

I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan ble det søkt om midler til to prioriterte fysiske tiltak. Disse var parkering ved Hølbekklia alpinanlegg og trafikksikkerhetstiltak ved Finneidfjord barnehage. Fylkeskommunen valgte å gi tilsagn om tilskudd til parkering ved Hølbekklia alpinanlegg, pålydende kr 278 058,-. Tilskuddet utgjør 80% av prosjektets samlede utgifter. Fristen for fullføring av prosjektet er satt til 1. november neste år.

Rådmann og leder for kommunens trafikksikkerhetsutvalg, Amund Eriksen, er glad for at Hemnes kommune har nådd opp med sin søknad om midler i år og sier dette,

-Det å ha status som Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for innsatsen som legges ned i det daglige arbeidet i hele organisasjonen. Dette har nok kommet oss til gode når Nordland fylkeskommune har prioritert Hemnes kommune som én av kun tolv kommuner som har fått midler i år.