I dag, tirsdag 14. august, ble planene for det det gamle leirområdet på Bjerka presentert. Det var utbyggeren «Bjerka utvikling», representert ved John-Arne Worum, som sammen med Hemnes kommune presenterte de nye og spennende planene for området. 

Kommunen planlegger å etablere den nye barnehagen på Bjerka inne på området, men det planlegges også et større antall boliger, samt større grønt- og fellesarealer – se vedlagt  illustrasjon/bilde.

 

-     «I sum utgjør dette et meget spennende prosjekt, som vil kunne gi positiv utvikling – ikke bare for Bjerka, men for hele Hemnes kommune.» - sier rådmannen i Hemnes.

 

I tillegg til utbygger «Bjerka utvikling» deltok en rekke representanter fra Hemnes kommune da planene ble fremlagt.  Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir, varaordfører Terje Ånonli og leder for hovedutvalget, Herbjørn Knutsen var representert fra den politiske ledelsen.

 

Fra administrasjonen deltok enhetsleder for barnehage Heidi Lien,  styrer Johanne Kjemphei, enhetsleder for tekniske tjenester Bård Fagerbakk og avdelingsingeniørene Rober Finbakk og Viggo Ånonli.

 

I forbindelse med å lokalisere den nye barnehagen på Bjerka til leiren er det blitt gjennomført en omfattende miljøteknisk undersøkelse i bygget og området rundt der barnehagen er planlagt.  Vedlagt vil dere finne kopi av et orienteringsskriv fra Hemnes kommune om nevnte undersøkelser. De ulike rapportene fra undersøkelsen ligger også vedlagt. 

 

 

Korgen, 14.08.12.

 

Rolf Fjellestad

Fungerende rådmann
 

bjerka

 

 Relaterte dokumenter i PDF format finner du under: