PRESSEMELDING

TOPP OPPLEVELSER I NORD! OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK.

Rabothytta - SAB_500x334.jpg
Rabothytta i Okstindmassivet  Foto: Ann Karin Krogli 

Hemnes kommune søkte tidligere i høst på midler fra «Verdiskapningsprogram for lokale og regionale parker», utlyst av Kommunal- og regionaldepartementet. Målet med disse midlene er å støtte tiltak som fremmer lokal og regional park som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk. Midlene er nå tildelt, og vårt prosjekt «Topp opplevelser i Nord! Okstindan natur- og kulturpark» gikk seirende ut av tildelinga og fikk 350.000 kroner. Disse midlene skal vi bruke til en forstudie og et forprosjekt.

Forstudien og forprosjektet har som mål å legge til rette for at Okstindområdet, med Nord Norges høyeste fjellmassiv og Norges sannsynligvis eldste isbre, skal få status som Natur- og kulturpark til glede for tilreisende og lokalbefolkning på Helgeland. Prosjektet skal samle små og store aktører til å jobbe for en målrettet, bærekraftig bruk av området. Bevaring og utnytting av særegne natur- og kulturverdier skal bidra til å skape identitet, samhandling, kreativitet og næringsutvikling.

Begrepet park er forholdsvis nytt her i Norge, og defineres av organisasjonen Norske Parker som:
En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde.

Det skjer i dag veldig mye spennende i Okstindan-området og i Hemnes kommune for øvrig, og området har et enormt potensiale med sin sentrale beliggenhet og enkle tilgjengelighet. Så langt har det likevel ikke lykkes å få til en helhetlig og langsiktig utvikling og profilering. Vårt mål er å sette Okstindan og Hemnes kommune på kartet slik at ingen er i tvil om hva vi kan by på og hvor vi befinner oss. Tildelingen av disse midlene bidrar til at kommunen umiddelbart vil kunne gå i spissen for en slik jobbing og det ser vi fram til. Det er imidlertid ikke kommunen alene som skal gjennomføre et slikt prosjekt. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe med aktører fra næringsliv, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre, som skal jobbe etter en modell utarbeidet av Norske Parker. For å lære av tidligere erfaringer, vil det også bli arrangert studieturer til andre områder som jobber med park-modellen. En interessert og entusiastisk lokalbefolkning vil være det beste utgangspunkt for å lykkes i denne prosessen og vi ser fram til et godt samarbeid i hele kommunen. Den endelige avgrensingen av området «Okstindan natur- og kulturpark» vil bli definert i løpet av forprosjektet.

Kommunen vil umiddelbart starte med tilrettelegging for dette arbeidet, og har satt seg som mål å være ferdig med forstudien og forprosjektet i løpet av 2014. 

For mer informasjon, se vedlagt søknad og linker, eller ta kontakt med ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir: Kjell.Joar.Overleir@hemnes.kommune.no / 918 69 522
eller bygdeutvikler Marit Valla: Marit.Valla@hemnes.kommune.no / 954 76544

Bildet kan lastes ned i høy.def. fra følgende link:  http://www.brygfjeld.no/DSC_8122.JPG

Ved bruk må det oppgis at fotograf er Ann Karin Krogli og at motivet er Rabothytta i Okstindmassivet.