ansatt sissel  .png

Sissel Karin Berg er ansatt i stillingen som stabsleder i Hemnes kommune. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for NAV-arbeidslivssenter i Buskerud.  Berg er opprinnelig fra Mo i Rana, men har i hele sitt voksne liv vært bosatt andre steder i Norge. De siste 20 årene har hun bodd i Tønsberg i Vestfold. Hun flytter nå tilbake til Helgeland, og vil starte i den nye stillingen i Hemnes kommune 1. januar 2017.

Berg er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøgskole i Bergen (NHH). Før hun begynte som avdelingsdirektør i NAV-arbeidslivssenter arbeidet hun 18 år innenfor IT-bransjen, blant annet IBM og 4Human. Hun har bred erfaring som leder – blant annet innenfor personal-, IT- og endringsledelse. Nærmere informasjon om henne, se:  www.sissel.berg.no

Hun ser frem til å arbeide i Hemnes kommune. « Stillingen som stabsleder er en utfordring som jeg ikke kunne si nei til», sier hun. Berg vektlegger at Hemnes kommune fremstår som en svært spennende og attraktiv kommune på mange områder.  Hun peker spesielt på kommunens deltakelse i Bitstream-prosjektet og planer om digitalisering og kontinuerlig forbedring som årsaker til å si ja til jobben i Hemnes. Berg ser også frem til å flytte tilbake til Helgeland. Natur- og friluftsliv opptar henne – og hun ser blant annet frem til å avlegge Rabot-hytta et besøk.

Rådmann Amund Eriksen er svært fornøyd med at Berg har takket ja til stillingen som stabsleder. Stillingen ble lyst ut første gang for nesten et år siden. Nå var det gjennom direkte søk vi lykkes å få rekruttert henne. Berg vil med sin utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring bidra til å styrke kommunen og kommunens ledelse på flere måter.  Jeg ser frem til at hun starter opp hos oss i Hemnes, sier rådmannen.