HEMNES KOMMUNE

kommunelogo[ 1].pngPressemelding:

Kommunens nærværsprosjekt har gitt: Mer nærvær – mindre sykefravær!

Hemnes kommune startet et eget «Nærværsprosjekt» ved årsskiftet. Prosjektet omfatter alle enhetene og samtlige ansatte. Det er engasjert en egen prosjektleder. Dialogmøter, med tilrettelegging og aktivisering, er noen av de sentrale verktøyene.

Kommunen har etablert et tett og aktivt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, Stamina (bedriftshelsetjenesten), lokalt NAV-kontor, Arbeidslivssenteret og kommunelegene i arbeidet. Dette prosjektet styrker prosjektet på en god måte. Fra og med 1. april ble egenmeldingsperioden utvidet fra 8 til 16 dager.

Etter første kvartal tyder tallene på en positiv utvikling. I forhold til 1. kvartal i 2012 er samlet fravær redusert med 1,8 %. Størst er reduksjonen i omsorgstjenesten.

Rådmann Amund Eriksen uttaler at han er svært fornøyd med utviklingen. – Jeg har en klar oppfatning om at alle parter ønsker å bidra, og dra i samme retning. Målet et å stabilisere sykefraværet på ca. 7 %. Det ser ut til at dette kan være innenfor rekkevidde. Dette er svært gledelig, sier rådmannen, som har store forventinger til det videre arbeidet.