Det er en jublende glad ordfører som i kveld deler nyheten om at Olje og energidepartementet slår fast at omløskapasiteten på Nedre Røssåga kraftverks skal være 30 m3/s.

 

Dette er en sak som har versert helt siden 2014, og det har vært flere runder der Statkraft har forsøkt å unngå vedtaket om 30 m3/s, i hver runde har Hemnes kommuen fulgt på med en klage.  Statkraft har kjørt et voldsomt løp for å unndra seg dette pålegget, og har påklaget kravet om vannføring to ganger.  Nå kan det se ut som om at saken er endelig avsluttet gjennom olje og energidepartementets vedtak av 18.12.2018.

 

"Dette er en merkedag", sier ordfører Christine Trones.  "Vi har fått medhold i en svært viktig sak for oss.  Røssågavassdraget er viktig for hele Hemnes kommune, og det har vært lagt ned betydelige ressurser både fra offentlige myndigheter og fra oppsitterne i elva for å berge Røssågalaksen.  Alle vet at fisk kan ikke leve uten vann, og dette er en seier for laksen, for naturverdiene og for Hemnes kommune".