enhetskole.pngStillingen som enhetsleder skole har vært utlyst, som midlertidig stilling, i perioden 1.9.14-1.8.15. Rolf Arne Westgaard er tilsatt og har bekreftet at han takker ja til tilbudet fra Hemnes kommune.

Westgaard er 44 år gammel og er i dag ansatt som rektor ved Båsmo barneskole. Han har arbeidet som rektor, inspektør og lærer i Rana kommune siden 1996. Har også erfaring fra ulike deler av varehandelen. Er utdannet allmennlærer med videreutdanning innen ledelse og IKT.

Rådmannen mener at Westgaard har de rette faglige og personlige egenskaper til å lede utviklingen av enhet skole i året som kommer og er glad for at han takket ja til stillingen.

Amund Eriksen
Rådmann i Hemnes Kommune
Tlf. 75 19 70 10, 41475680
Amund.eriksen@hemnes.kommune.no