Kommunene Hattfjelldal og Hemnes gjennomførte i dag pressekonferanse om den digitale storsatsingen som kommunene har gjort – og utbygging av fiber i store deler av kommunene. 

Ordfører i Hemnes Kommune, Christine Trones, ønsket velkommen og påpekte at dette er en stor begivenhet, og et stort økonomisk løft som kommunene har gjort i lag. 

«Vi tror at dette bidrar til å skape bolyst, og realisere målene om økt bosetting.  Hemnes har et konkret mål om å bli 5000 innbyggere.  Hattfjelldal skal ihvertfall ikke bli færre. 

I dag ser vi at digitale nettvert er grunnlag for all aktivitet, enten det er næring eller skole, enten det er fritid eller kommunikasjon. Det er jo blitt slik at all kommunikasjon digitaliseres.» 
 
Etter ordførerens åpning, gikk Rådmann i Hattfjelldal Kommune, Stian Skjærvik gjennom bakgrunn, historikk og gjennomføring av fiberprosjektet. Han sa også at dette har vært et stort løft fra kommunenes side og ga honnør til Nordlands fylkeskommune og Storuman kommune som har bistått med kunnskap og midler til gjennomføringen. 

Ordfører i Hattfjelldal Kommune, Harald Lie oppsummerte med å blant annet si «Den digitale motorveien som fiberen utgjør gir muligheter for TV, radio, mobilnett med mer. 
 
Den er viktig for barn og ungdom, velferdstjenester for eldre, næringsliv og turisme. Kort sagt den gir muligheter for kommunikasjon med lysets hastighet for alle innbyggerne våre. 
 
God og stabil kommunikasjon gir også bedre beredskap.»

Brukerne som var tilstede uttrykte glede over endelig å være en del av den digitale tidsalder og få samme tilbud som man har i mer sentrale strøk. Det er nå mulig å utføre helt normale gjøremål hvor nett er en selvfølge i dag. Det gjelder private gjøremål, skolearbeid og næringsvirksomhet. 

Tilstede:
Ordfører i Hattfjelldal kommune, Harald Lie
Ordfører i Hemnes Kommune, Christine Trones
Rådmann i Hattfjelldal kommune, Stian Skjærvik
Rådmann i Hemnes kommune, Amund Eriksen
Daglig Leder Villmarksnett, Terje Nilsen
IKT-Leder i Hattfjelldal og Grane kommuner, Børge Odden
Koordinering, Hattnett/Hattfjelldal kommune, Siv Sørdal 
Stabsleder i Hemnes kommune, Sissel Berg
Rektor v/Varntresk skole, bruker av fiber, Inger-Lise Bleikvassli
Fiberkunde, Synnøve Ødegård, Leirskardalen
Fiberkunde, Karl Arne Kjeldsen, Leirskardalen