Viser til tidligere melding om prisjustering av foreldrebetaling i Hemnes kommune.

Vedtak om makssats i barnehagene er ikke et nytt vedtak.

Meldingen var kun ment som varsel om årlig prisjustering som vedtas i kommunestyret.

Vi beklager om dette var uklart i utsendt varsel!

 

Med hilsen enhet barnehage