Folkehelseinstituttet oppdaterte fredag sitt råd om karantene. Kommuneoverlegen i Rana, Frode Berg, vil gjerne presisere hvilke regler som gjelder.

- For at vi skal ha en felles forståelse av hva hjemmekarantene innebærer har jeg laget en beskrivelse av det. Denne er validert av fylkeslegen, sier Frode Berg.

Hjemmekarantene

Folkehelseinstituttets beskrivelse av hjemmekarantene:

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre.

Det omfatter å:

- ikke gå på jobb eller skole

- unngå reiser og ikke ta offentlig transport

- unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Vi ser at denne definisjonen gir rom for tolkning og ønsker å komme med noen presiseringer:

- Er man i hjemmekarantene skal man i utgangspunktet holde seg hjemme.

- Man kan gå en tur utendørs så fremt dette gjøres på steder der det ikke ferdes andre.

- Nødvendige ærend på butikk kan gjennomføres, men da kun på tidspunkter da det er få

andre mennesker på butikken.

- Man skal unngå kontakt med andre mennesker når man ferdes utenfor hjemmet.

- Man skal ikke motta besøk

- Man kan ikke dra på besøk.

Frode Berg, kommuneoverlege i Rana.

Kilde: Rana Blad