Gjennom Omstillingsprosjektet Næring i Hemnes, støttet av Nordland Fylke, støtter Hemnes kommune et prøveprosjekt for å sikre cafétilbud på Hemnesberget der det pr. dags dato ikke finnes et slikt tilbud.


Hemnes kommune vil i en periode framover bidra med støtte til husleie for cafélokalet i Sjøgata 4. Eier av lokalet er Bruse Brygge med daglig leder Sigmund Berglund. Bruse Brygge muliggjør en slik løsning gjennom at de allerede tilbyr en veldig gunstig husleie for lokalene. Tiltaket er å betrakte som en støtte til lokalsamfunnet i hele Hemnes, og håpet er at lokalsamfunnet, individuelle, lag og foreninger og øvrig næringsliv vil bidra med kreative løsninger og tilbud for å ha en god samlingsplass og et cafétilbud til både innbyggere og besøkende. Det jobbes med en avtale med gullsmed Merete Mattson for rigging, administrering og synliggjøring av tilbudet. Ta kontakt med postmottak@hemnes.kommune.no om du kunne tenke deg å tilby pop-up servering i lokalene noen timer eller dager i månedene framover. 

Mer informasjon kommer så fort konseptet er oppe og går!


Omstillingsprosjektet Næring i Hemnes har også mulighet til å støtte andre Pop Up-tiltak for å styrke næringslivet i Hemnes. Har du en god idé, så ta kontakt med prosjektleder Karl-Johan Lenningsvik på  Karl-Johan.Lenningsvik@hemnes.kommune.no eller bygdeutvikler Marit Valla på marit.valla@hemnes.kommune.no

Bli med og synliggjør all den kreative skapergleden som finnes mellom smul sjø og evig snø i Hemnes 😊