Formannskapet 14.10 kl. 09.30, Kommunestyresalen - sakspapirer

Helse- og sosialutvalget 16.10 kl. 14.00, Hemnesberget omsorgssenter - sakspapirer

Oppvekst- og kulturutvalget 16.10 kl. 08.30, Kommunestyresalen - sakspapirer