Fluefiske.png

Kravet om at alle rettighetshavere i et laksevassdrag skal være organisert i et forvaltningslag omfatter kun vassdrag hvor gytebestandsmålet for laksebestandene er på mer enn 100 kg holaks, se tabell i høyre marg. Dette betyr at de minste laksevassdragene ikke trenger å følge opp de nye kravene til organisering.

Formålet med en pliktig organisering av alle rettighetshavere i et forvaltningslag er å bedre den biologisk forvaltningen av laksebestandene. Forskriften inneholder både kjøreregler for hvordan organiseringen skal foregå og frist for når organiseringen skal være på plass.  Uten tilfredsstillende organisering kan elver bli stengt for fiske.

Mer informasjon om frister og prosesser finner du i selve forskriften og i veiledningsmateriell på nettsiden til Norske Lakseelver

I elver i Nordland hvor rettighetshaverne ønsker hjelp med å få på plass en pliktig organisering og en driftsplan, vil vi anbefale å ta kontakt med Prosjekt Utmark, tlf 755 06068, e-post prosjekt.utmark@bondelaget.no

Dette melder Fylkesmannen i Nordland.