Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
01. desember kl. 09:50

Ved positiv hjemmetest

Les mer clear
error_outlinePublisert:
30. november kl. 09:06

Ledige timer for vaksinering (også 3. dose)

Les mer clear
Hjem

Planstrategi 2016-2019

I henhold til plan - og bygningslovens § 10.1 skal kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Høringsfrist settes til 19. desember. Planstrategien behandles i kommunestyret i januar 2017.

Innspill til planen rettes mot saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik på telefon 75 19 70 42 eller karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no

 

Plandokumenter:

Forslag til kommunal planstrategi 2016 FSK 1.docx.PDF