Med bakgrunn i de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene som ble innført 4. januar, utsettes barnehagenes felles planleggingsdager. Enhet barnehage kommer tilbake med nye datoer, så fort situasjonen tillater det.