Onsdag 30.09. ble det avholdt felles planleggingsdag for alle barnehageansatte i kommunen.
I underkant av 70 ansatte var samlet i på Samfunnshuset i Korgen.

Innleid kursholder var Emilie Kinge. 

bilde Emilie Kinge 123.png

Emilie Kinge er førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver og har i alle år vært spesielt opptatt av barn, unge og deres foreldre/familier som av ulike grunner måtte befinne seg i sårbare og utsatte (livs)situasjoner. Kinge har nylig avsluttet sitt arbeid i PP-tjenesten som PP-rådgiver (Pedagogisk Psykiatrisk rådgiver) etter nesten 12 år. I dag arbeider Kinge som rådgiver/veileder, forfatter, og kursholder.

Overskrift for dagen var «voksnes samhandling med barn som utfordrer, om å se barn»

Mål for dagen var:

  • Å inspirere og motivere til å gjennomføre samtaler med barn
  • Å skape trygghet på hvordan samtaler med barn kan gjennomføres
  • Å påpeke hvordan samtalen kan bidra til å gi barnet forståelse, oversikt og sammenheng i livet og på den måten bidra til bedret psykisk helse
  • Å skape økt bevissthet om den enkeltes betydning for utsatte barn

Det var en inspirerende dag, med en erfaringsrik foreleser som bidro med mye erfaring og mange eksempler fra hverdagen. 

stor bilde fra kurset.JPG