Planlagt møte i formannskapet tirsdag 5/3-2013 utgår.

Møtet avlyses da det ikke er noen saker til behandling.