kursbrosjyre.png

I samarbeid med Helgelandssykehuset og Rana kommune tilbyr Hemnes kommune pårørendekurs for deg som er pårørende til noen med rusmiddelavhengighet.

Se vedlagte brosjyre.