Torsdag 02.02.2020: Bygdåsveien er stengt med bom ved terskel over Røssåga grunnet overløp på terskelen.

Statkkraft melder at de grunnet store nedbørsmengder må vurdere behov for tapping fra Fallforsen, og at Kyllingmoveien nå stenges med bom ved terskel over Røssåga.

Veiene ble åpnet for trafikk lørdag 04.01.2020