helsenorge.jpg

Legekontorene i Hemnes går over fra Besøklegen.no til Helsenorge.no 1. Mars

Vi anbefaler alle å benytte mulighet for digital dialog.  Vi kan da raskere sende ut informasjon om prøvesvar og oppfølgende behandling enn gjennom posten.

Du som pasient kan også sende melding elektronisk til behandlende lege med beskjed eller spørsmål som ikke haster i tillegg til reseptbestilling.

Gå via hjemmesiden til Hemnes kommune eller direkte inn på Helsenorge.no. identifiser deg med bank ID og åpne for digital dialog med fastlegen og oppretting av personlig helsearkiv. Marker for at du vil ha melding på SMS.

Vi er avhengig av din godkjenning for å kunne sende deg meldinger. Det gir oss mulighet for rask og smidig kommunikasjon uavhengig av vanlig postgang.

Du vil også kunne få beskjed om og påminnelse om time via SMS eller E-post etter eget ønske.

Digital dialog fungerer ikke for personer mellom 12 og 16 år. Foreldre representere barn under 12 år. De som allerede er bruker av Besøklegen i dag trenger bare å logge seg inn på Helsenorge.no for at brukeren skal være aktiv.

Ved brukerspørsmål kontakt HelseNorge på 23 32 70 00