Bakgrunn:

Som en midlertidig løsning (prosjektperiode) frem til midten av 2015 ledes enhet Helse- og Barnevern av omsorgsenheten og sentraladministrasjonen. I løpet av første halvår 2015 er det vedtatt at kommunedelplan Helse- og Omsorg skal være utarbeidet.

Planen vil legges til grunn for fremtidig organisering av enhetene.

Ledelse:
Barnevern:             Ledes av Sentraladministrasjonen ved ass. rådmann Rolf Fjellestad.
Helse:                    Ledes av omsorgsenheten v/ sektorleder Gerd Vaag.

Fra 1.11.13 overtar Fjellestad og Vaag de fullmakter enhetsleder Dag Bryggfjell har hatt.

Hilsen
Amund Eriksen

Rådmann i Hemnes Kommune
Tlf. 75 19 70 10, 41475680

Amund.eriksen@hemnes.kommune.no