Økningen 1. halvår utgjør 0,5 prosent og det er mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet for Nordland. På Helgeland er det litt høyere vekst (0,3 %) og Hemnes bidrar til å trekke den opp.

Fødselsoverskuddet 1. halvår var -1. Det vil si at netto innflytting var høyere enn folketilveksten, eller 23 personer. Netto innflytting fra utlandet var 19 og tall fra Integrerings- og mangfolddirektoratet sier at ingen flyktninger ble bosatt i Hemnes. Det vil si at den dominerende årsaken til folketilveksten i Hemnes 1. halvår 2016 var arbeidsinnvandring eller annen innvandring enn flyktninger.

Når en sammenligner folketilveksten 1. halvår med forventningene for hele året 2016, så er veksten større enn alle framskrivinger fra SSB.

Trond Ø. Møllersen