Hemnes kommune har innført SMS varsling ved hendelser som berører kommunes innbyggere. Dette kan gjelde alt fra arbeid på vannverk, varsel om feiing og andre mer akutte hendelser.

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte ikke får varsel. Dette kan skyldes flere ting, men av erfaring kan følgende være årsak:
  • Hemmelig nummer, der abonnenter har reservert seg for nummeropplysning.
  • Nummeret er ikke registrert i 1881.
  • Firmatelefon der nummeret ikke er registrert på bostedsadresse. Her kan man gå inn på www.1881.no og registrere bostedsadresse manuelt.
Hemnes kommune har ikke tilgang til å gjennomføre endringer i private telefoner, slik at dette vil abonnentene måtte gjøre selv.
Vi har også opplevd at meldinger har gått ut til innbygger som ikke omfattes av hendelsen. Dette vil nok fortsatt forekomme fra tid til annen, og vi ber om forståelse for at slikt kan skje. Etter vår mening er en informasjon for mye, bedre enn en for lite.
 
 
Kent Andreassen
Avdelingsleder VA – Tekniske tjenester
Hemnes kommune
Tlf 75 19 71 22 / 906 83 860