Hemnesjazz arrangeres på Hemnesberget 9.-12.august. Ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir er årets konferansier og vil således introdusere alle konserter under arrangementet.

Ordfører vil også innlede kultur- og næringsseminaret «Når små blir store i nettverk» med et lite foredrag.

Ordfører vil være tilstede under hele Hemnesjazz og vil da selvfølgelig være tilgjengelig hvis noen ønsker en prat om kommunen og kommunens anliggende.