I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka 0-5 år
Bleikvassli barnehage, Bleikvassli 0-5 år
Finneidfjord barnehage, Finneidfjord 0-5 år
Hemnes barnehage, Hemnesberget 0-5 år
Korgen fysakbarnehage, Korgen 0-5 år
Tømmerheia naturbarnehage, Korgen 0-5 år
Frikultbarnehagen, Hemnesberget 0-5 år(privat barnehage)
De som har fast eller midlertidig plass i inneværende barnehageåret,
skal ikke søke på nytt!
Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut ca. 1.12.2010
Nye søkere kan ikke uten videre regne med å få tildelt plass etter 1.prioritet.
Alle som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak-
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk på vår hjemmeside
Papirsøknad kan fås i barnehagen eller ved henv. til sentralbordet på rådhuset
tlf. 75 19 70 00.
Søknaden sendes til:
Hemnes kommune,
Sentrumsveien 1,
8646 KORGEN.
eller leveres nærmeste barnehage.
Søknadsfrist!
1.november 2010