I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka

Bleikvassli barnehage, Bleikvassli*

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord

Hemnes barnehage, Hemnesberget

Korgen barnehage, Korgen

Tømmerheia barnehage, Korgen

Frikultbarnehagen, Hemnesberget (privat barnehage)

Sjøveien barnehage, Finneidfjord (privat barnehage)

0-5 år

0-5 år

0-5 år

0-5 år

0-5 år

0-5 år

0-5 år

0-5 år

*Bleikvassli barnehage har også ett korttidstilbud mellom kl. 08.00-14.00.

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehageår, skal ikke søke på nytt!
Alle som søker innen fristen for opptak, som er 1. november og 1. mars, skal ha et tilbud. Søknader som kommer inn utenom fristene blir satt på venteliste til neste opptak.
Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut ca. 1.12.2009.
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no - skjema/søknader)
Papirsøknad kan fås i barnehagen eller ved henv. til sentralbordet v/rådhuset tlf. 75 19 70 00.
Søknaden sendes til:
Hemnes kommune,
Sentrumsveien 1,
8646 KORGEN.
eller leveres nærmeste barnehage.
Søknadsfrist: 1. november 2009