I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka                                           0-5 år

Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli       0-5 år

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                0-5 år

Hemnes barnehage, Hemnesberget                              0-5 år

Korgen fysakbarnehage, Korgen                                 0-5 år

Tømmerheia naturbarnehage, Korgen              0-5 år

Frikultbarnehagen, Hemnesberget                                0-5 år (privat barnehage)

 

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

 

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut f.o.m. uke 16.

 

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Barn må fylle 1 år senest innen utgangen av august for å ha rett på plass ved hovedopptaket(§ 4 b. i «Vedtekter for barnehagene i Hemnes kommune»).

Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

 

Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no – selvbetjening - søknader)

 

Søknadsfrist!

1. april 2016