De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i midten av april.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

Søknad leveres elektronisk her


Søknadsfrist: 1. april 2015
I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka

 

0-5 år

Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli

 

0-5 år

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord

 

0-5 år

Hemnes barnehage, Hemnesberget

 

0-5 år

Korgen fysakbarnehage, Korgen

 

0-5 år

Tømmerheia naturbarnehage, Korgen

 

0-5 år

Frikultbarnehagen, Hemnesberget

 

0-5 år (privat barnehage)