OPPTAK I BARNEHAGENE

2. halvår 2017/2018

 

I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka                                          0-5 år

Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli 0-5 år

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                        0-5 år

Hemnes barnehage, Hemnesberget                           0-5 år

Korgen fysakbarnehage, Korgen                               0-5 år

Tømmerheia naturbarnehage, Korgen                      0-5 år

Frikultbarnehagen, Hemnesberget                             0-5 år   (privat barnehage)

 

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

 

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.

 

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

 

Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no – selvbetjening - søknader)

 

Søknadsfrist

3.november 2017!