I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:
Bjerka barnehage, Bjerka                0-5 år
Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli    0-5 år
Finneidfjord barnehage, Finneidfjord        0-5 år
Hemnes barnehage, Hemnesberget             0-5 år 
Korgen fysakbarnehage, Korgen            0-5 år
Tømmerheia naturbarnehage, Korgen        0-5 år
Frikultbarnehagen, Hemnesberget            0-5 år     (privat barnehage)

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak 

Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no/skjema-a-a.249864.no.html - søknader) 

Søknadsfrist
8.november 2015!